Det er sunt bondevett

Reimes forutlegger

Reime forutleggere går og går. Det er mange forutleggere som har vært i drift i over 45 år uten driftsstopp. Dette med minimale drifts og vedlikeholdskostnader. Med nytt tilleggsutstyr og nye styringer er denne stadig aktuell for utbygginger, ombygginger og nybygg.

Reimes forutlegger består av en renne som går fram og tilbake over forbrettet. Den beveger seg på to skinner montert oppunder taket. Mellom skinnene, som går over hele forbrettets lengde, er det fastmontert en rekke utmatingsgafler. Som tilleggsutstyr kan utleggeren leveres med gaffelløft som kan heve gaflene opp under taket når utleggeren ikke er i bruk.

Nå tilbys elektronisk styrt myk vending, et større utvalg utstyr og løsninger for flere typer bygg og foringsopplegg.  Inklusiv "forkjøkken" som og legger til rette for automatisk gruppeforing

21.14.03