Det er sunt bondevett

Reime Nofatek

 Opprinnelsen er i hermetikk industrien i Stavanger, som blomstret voldsomt på begynnelsen av 1900 tallet. Nærmere bestemt i Chr. Bjellands fabrikker og eget maskinverksted. King Oscar røykt og hermetisert norsk brisling er fremdeles et velkjent produkt og varemerke.

 I takt med nedtrappingen av hermetikkproduksjon i Stavanger ble verkstedet skilt ut. Da fremdeles med service og vedlikehold for ulike maskiner i den norske produksjonen av King Oscar sardiner som hovedvirksomhet.

 I 1999 kom sivilingeniøren Johan Ebeltoft inn og ble aktiv i den daglige driften.  Aksjeselskapet Norsk Falsing og Teknologi- NOFATEK ble etablert. Johan har lang og variert bakgrunn fra ulike teknologiske fagområder og industrier.

 Bedriften skiftet da fokus og spesialiserte seg på utstyr som doserer og transporterer. Videre automasjonsløsninger for produktemballasje samt pakking av samme emballasje. Det var leveranse av egenutviklet doseringsmaskin for stekt løk til daværende Løkprodukter på Jæren, som var vendepunktet.

 Etter hvert ble den unike og hygiene vennlige doseringsteknologien tilpasset varme produkter. Det gode og tette samarbeidet med Fjordkjøkken på Varhaug var en sentral drivkraft i dette. I dag er Reime Nofatek sin unike teknologi for hygienisk dosering av varme produkter, ledende.

 Vi leverer maskiner, moduler og utstyr for næringsmiddelindustri, tilpasset små og mellomstore produksjoner.  Det utvikles og bygges også spesielle løsninger tilpasset den enkelte kundes behov.

 Reime Nofatek besitter topp moderne verktøy og kompetanse for konstruksjon, modellering, applikasjon, bygging og dokumentasjon

 Service, vedlikehold og ombyggingsarbeid for næringsmiddelindustri har vært og vil også framover være en viktig del av tilbudet.

 Høsten 2014 flyttet man inn i romslig og nyrenovert lokale på Nærbø, i tilknytning til moderselskapet Reime Agri sine produksjonslokaler og fleksible produksjons celler. Sentralt plassert i den allsidige mat og næringsmiddelindustrien på sør- Vestlandet.

 I en stadig mer omskiftelig verden er rasjonell, lokalt foredlet og bærekraftig matproduksjon også i mindre skalaer viktig, slik Nofatek ser det. Derfor investeres kontinuerlig i utvikling av ny teknologi og løsninger.