Det er sunt bondevett

RF Bingesystem

Tett, fleksibelt og stabilt bingesystem som gir meget enkelt renhold. Rustfrie stolper og endebeslag.

RF griseinnredning er et fleksibelt oppbygd bingesystem som kan brukes til følgende:

  • fødebinger med tette skiller høyde 100 cm.
  • smågrisbinger med tette skiller høyde 75 cm.
  • slaktegrisbinger med liggende rør øverst høyde 100 cm.

Bygget opp av 35 mm. tykke plastelementer, endeprofiler i endeprofiler i rustfritt stål. Tett innredning.

Innredningen kan boltes eller støpes fast til gulvet, skillene leveres med fall etter ønske.
Portene har egne stolper av firkantrør og leveres i flere varianter.
Alle ståldetaljer som går mot gulv er laget av rustfritt stål

 Bingeskiller leveres i 4 varianter, med høyde på 75 og 100 cm. Bingeskillene har ikke stender, men endeprofiler for skruing eller støping.

  • variant 75 tett :      75 cm. plastplank
  • variant 100 tett :   100 cm. plastplank
  • variant 100 rør :     75 cm. plastplank og 2 stk. rør
  • variant 100 gitter :  25 cm. plastplank og gitter